Vet du hva barn og ungdom gjør på nett og mobil?

Nå har du sjansen til å lære mer om den digitale hverdagen barn lever i, og ikke minst hvordan du som voksen kan bidra til at barn får en trygg digital oppvekst i ditt nærmiljø. Bruk Hue – Norges største skoleturné mot nettmobbing – inviterer til stormøte.

screenshot
Lær hvordan du kan bidra til at barn og unge tar gode valg og utvikler gode holdninger. På denne dialogbaserte samlingen vises det film og du får konkrete tips og råd.

Siden starten i 2009 har over 700 skoler hatt besøk av Bruk Hue, over 226 000 elever og vel 46 000 foresatte har fått mer kunnskap om nettmobbing. 3 av 4 elever forteller at de står bedre rustet til å håndtere nettmobbing etter at Bruk Hue har vært på besøk.

9 av 10 foreldre sier at de har lært mer om hva man kan gjøre for å begrense nettmobbing blant ungdom, og hvor man kan henvende seg for å få hjelp.

Vi håper å se deg på denne
viktige samlingen!