Bruk Hue er i endring

Siden 2009 har Bruk Hue besøkt over 1300 skoler og møtt 370.000 barn i klasserom og gymsaler over hele landet. Foredraget vårt har alltid bestått av en fiktiv historie vist i flere deler som foredragsholder diskuterer med elevene, og foreldrene på dagtid.

Tilbakemeldingene har vært gode, elevene har satt pris på besøkene, men nå er det på tide å fornye seg. Derfor tar skoleturneen en pause høsten 2018 mens vi utvikler et interaktivt og digitalt undervisningsopplegg som læreren kan ta i bruk i klasserommet.

Det nye konseptet utvikles og piloteres i høst (5. og 8. trinn) i samarbeid med kommunene Asker, Bærum, Lier og Trondheim. Dersom din skole hører hjemme i en av disse kommunene, kan du ta kontakt med din kommune og spørre om din skole kan bli med i piloten.

Dersom din skole vil prøve Nye Digitale Bruk Hue (kun for 5. og 6. og 8. og 9 trinn våren 2019), kan du sende en mail til info@brukhue.com og skrive «Påmelding Nye Bruk Hue. Mer info kommer i januar 2019.

Med vennlig hilsen Bruk Hue-teamet.