Vet du hva barn og ungdom gjør på nett og mobil?

Nå har du sjansen til å lære mer om den digitale hverdagen barn lever i, og ikke minst hvordan du som voksen kan bidra til at barn får en trygg digital oppvekst i ditt nærmiljø. Bruk Hue – Norges største skoleturné mot nettmobbing – inviterer til stormøte.

screenshot
Lær hvordan du kan bidra til at barn og unge tar gode valg og utvikler gode holdninger. På denne dialogbaserte samlingen vises det film og du får konkrete tips og råd.

Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing. Siden 2009 har Bruk Hue-turneen besøkt over 1000 skoler og snakket med nesten 300 000 barn fra 6.-10. trinn og 60 000 foreldre om digital mobbing og nettvett.

Bruk Hue er drevet av Telenor i samarbeid med Røde Kors ved Kors på halsen, Barnevakten og Medietilsynet. Målet er å forebygge nettmobbing ved å engasjere og bevisstgjøre barn, unge og voksne om nettvett.

Vi vet at Bruk Hue nytter: 6 av 10 elever mener Bruk Hue gjør det lettere å si i fra om nettmobbing. 9 av 10 foreldre vil snakke om nettmobbing i familien etter å ha hørt Bruk Hue. 75 prosent av lærerne mente at Bruk Hue gjorde dem bedre i stand til å håndtere nettmobbing. 

Vi håper å se deg på denne
viktige samlingen!